Autor Wątek: Policja  (Przeczytany 2833 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Matfij

  • *
  • Wiadomości: 1704
  • Pomógł 9
  • Płeć: Mężczyzna
  • Skąd: Śródmieście
Policja
« dnia: 12 - Wrzesień - 2012 - 18:42:37 »
Komenda Powiatowa Policji Kędzierzyn-Koźle
ul. Wojska Polskiego 18
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77-472 46 03


DZIELNICOWI

Rewir Dzielnicowych Nr I Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 18
tel. (77) 472 46 66 (centrala)

Rejon działania: Kędzierzyn
Osiedla: Pogorzelec, Śródmieście

Rewir Dzielnicowych Nr II Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 18
tel. (77) 472 46 66 (centrala)

Rejon działania: Kędzierzyn
Osiedla: Piastów, Blachownia, Sławięcice, Azoty, Cisowa, Lenartowice, Miejsce Kłodnickie

Rewir Dzielnicowych Nr III Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu
47-240 Bierawa ul. Dworcowa 43
tel./ fax (77) 487 21 97; 472 46 66 (centrala)

Rejon działania: gmina Bierawa
Miejscowości: Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Goszyce, Grabówka, Korzonek, Kotlarnia, Lubieszów, Ortowice, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle

Rewir Dzielnicowych Nr IV Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu
47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Racławicka 3
tel./fax (77) 482 21 03; 472 46 66 (centrala)

Rejon działania: Koźle
Osiedla: Koźle, Stare Miasto, Koźle Rogi, Koźle Port, Kłodnica

Rewir Dzielnicowych Nr V Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu
47-260 Polska Cerekiew ul. Kozielska 14
tel./fax (77) 487 51 07; 472 46 66 (centrala) tel. komórkowy: 502 658 621

Rejon działania: gminy Polska Cerekiew i Pawłowiczki
Miejscowości: Borzysławice, Chrósty, Ciężkowice, Dobieszów, Dobrosławice, Dzielawy, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, Grzędzin, Jaborowice, Jakubowice, Karchów, Koza, Kózki, Ligota Mała, Ligota Wielka, Łaniec, Mierzęcin, Maciowakrze, Mierzęcin, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, Połowa, Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków, Urbanowice, Witosławice, Wronin, Zakrzów

Rewir Dzielnicowych Nr VI Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu
47-208 Reńska Wieś ul. Raciborska 21tel./fax (77) 482 0100; 472 4666 (centrala);
tel. komórkowy: 604 384 653

Rejon działania: gmina Reńska Wieś i Cisek
Miejscowości: Biadaczów, Błażejowice, Byczynica, Bytków, Cisek, Dębowa, Długomiłowice, Dzielnica, Gierałtowice, Kamionka, Kobylice, Komorno, Landzmierz, Łany, Łężce, Mechnica, Miejsce Odrzańskie, Naczysławki, Nieznaszyn, Poborszów, Pociękarb, Podlesie, Pokrzywnica, Przewóz, Radziejów, Reńska Wieś, Roszowice, Roszowicki Las, Steblów, Sukowice, Większyce


Rzecznik Praw Obywatelskich

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63).

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu- Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie - Koźlu przyjmuje obywateli w poniedziałki w godzinach 14.00 - 18.00. W Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu  (ul. Wojska Polskiego 18) z upoważnienia i w imieniu komendanta interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Naczelników Wydziałów - w dni robocze w godzinach urzędowania.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania) oraz dokładny opis zdarzenia.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:
- bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni);
- nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt).

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Strona główna RPO
Formularz elektroniczny


Źródło: BIP


[załącznik usunięty przez administratora]


 

Tagi wątku: